Процедури по суті в аудиті, аудиторські докази та процедури

26.01.2021 – 16.02.2021 Предметом програми є процедура збору та оцінки аудиторських доказів, описана в МСА, а також методологія розробки і проведення відповідних аудиторських процедур.

Читати далі Процедури по суті в аудиті, аудиторські докази та процедури

Професійна етика в бізнесі

12.02.2021 — 27.03.2021 Предметом навчання є теоретичні та практичні засади формування етичної поведінки індивідуума, корпоративної етики та соціальної відповідальності.

Читати далі Професійна етика в бізнесі

Трансформація фінансової звітності в формат МСФЗ

09.04.2021 — 24.04.2021 Мета програми - поглиблення професійних компетенцій в частині особливостей здійснення трансформації фінансової звітності при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Читати далі Трансформація фінансової звітності в формат МСФЗ

Планування аудиту, ідентифікація та оцінка ризиків, істотність в аудиті

27.04.2021 — 25.05.2021 Планування аудиту та оцінка ризиків, а також система внутрішнього контролю суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться аудит фінансової звітності.

Читати далі Планування аудиту, ідентифікація та оцінка ризиків, істотність в аудиті

1. Облік за МСФЗ

Ми готові запропонувати нашим клієнтам кваліфіковану підтримку / супровід, наш практичний досвід і консалтинг в рамках трьох пакетів наших послуг...

Читати далі 1. Облік за МСФЗ

2. Управлінський консалтинг

В результаті співпраці з нами ви отримаєте ефективну систему управлінського обліку і звітності, яка зможе забезпечить менеджмент компанії своєчасною та достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень...

Читати далі 2. Управлінський консалтинг

Поки все...

Сторінки закінчилися